Loading

Misija i vizija

Vizija SPP-a

  • Vizija SPP-a je da bude sinonim za organizaciju koje postavlja najviše standarde kako u oblasti poslovanja,tako i u oblasti življenja i koje predviđa, kreira i uvodi nove navike i trendove. .
  • Da postane organizacija poznata po visokom nivou kvaliteta proizvoda/usluga, poštenim i brižno negovanim odnosima i zaštiti interesa svojihkupaca/korisnika i partnera, zaposlenih i vlasnika i uzor za sveorganizacije iste delatnosti, u zemlji i šire.

Misija SPP-a

  • SPP je organizacija u privatnom vlasništvu čija je osnovna delatnost proizvodnja metalnih proizvoda i delova kao i pružanje usluga obrade metala sa ciljem da se unapređenjem procesa rada i poboljšanjem kvaliteta proizvoda/usluga zadovolje zahtevi korisnika i drugih zaiteresovanih strana uz ostvarivanje materijalne dobiti.
  • Povećanjem dobiti povećavala bi se konkurentnost preduzeća, što bi omogućilo podizanje nivoa kvaliteta proizvoda/usluge i obogaćivanje asortimana ponuda.
  • Na ovaj način rada organizacija želi da postane cenjen, poštovan i pouzdan partner u životu i radu svakog našeg kupca/korisnika, kao i naših poslovnih partnera.
Pozovite nas
+381 69 600559
image